dome 16061939112935

Nohut endüstrisi ve gelişimi

Türkiye’de ve Levant’ta Çayönü, Hacılar ve Tell es-Sultan’da (Eriha), Çanak Çömleksiz Neolitik B (MÖ 8500-7500) sahalarında evcilleştirilmiş nohut bulunmuştur. Ayrıca MÖ 7000 civarında Bereketli Hilal’de evcilleştirildiler. Nohut daha sonra MÖ 6000 civarında Akdeniz bölgesine ve MÖ 3000 civarında Hindistan’a yayıldı.

Yunanistan’ın Tesalya, Kastanas, Lerna ve Dimini’de Geç Neolitik dönemde (yaklaşık MÖ 3500) bulundu. Güney Fransa’da, Hérault, L’Abeurador’daki bir mağaradaki Mezolitik tabakalar, MÖ 6790 ± 90’a tarihlenen karbonlu yabani nohutları ortaya çıkardı.

Charlemagne’nin Capitulare de villis’inde (yaklaşık MS 800) nohuttan her imparatorluk demesninde yetiştirildiği gibi cicer italicum olarak bahsedilir. Albertus Magnus kırmızı, beyaz ve siyah çeşitlerden bahseder. Nicholas Culpeper, “nohut veya cayların” bezelyeden daha az “rüzgarlı” ve daha besleyici olduğunu belirtti. Eski insanlar ayrıca nohutları Venüs ile ilişkilendirdiler çünkü sperm ve sütü arttırmak, menstrüasyon ve idrarı kışkırtmak ve böbrek taşlarının tedavisine yardımcı olmak gibi tıbbi kullanımlar sundukları söylendi. “Beyaz memurların” özellikle güçlü ve yardımcı olduğu düşünülüyordu.

Materyal ve yöntemler:

Verilerin analizi için Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kurumsal İstatistik Veritabanında (FAOSTAT) bulunan 1961–2017 dönemi ikincil veriler kullanılmıştır. Bu nedenle, burada sunulan sonuçların doğruluğu, doğrudan FAO veri kaynağına ve buradaki sınıflandırmalara bağlıdır. FAO verilerinin (Akibode & Maredia, 2012) tahıl baklagilleriyle ilgili birçok sınırlamasına ve zayıflığına rağmen, bu rapor FAOSTAT’ı zaman serisi ikincil verilerin birincil kaynağı olarak kullandı. Bu çalışma nohut (Cicer arietinum) tahıl mahsulüne odaklanmaktadır. Kuru fasulye (Phaseolus spp.), Kuru bakla (Vicia faba), nohut (Cicer arietinum), kuru börülce (Vigna ungiculanta), güvercin bezelyesi (Cajanus cajun), mercimek (Lens culinaris) ve diğer bakliyat üretim durumu da dahildir. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, bu baklagiller çiftçilik sistemlerinin ve üreticilerin ve tüketicilerin gıdalarının ana bileşeni haline gelmiştir.

Bu çalışma için analiz yapıldığında 2016 yılına kadar ihracat ve ithalat verileri mevcuttu ve 2017 yılına kadar nohut mahsulü için kullanılan üretim verileri mevcuttu. Bu çalışmada analiz edilen nohut, kuru fasulye, kuru bakla veya bakla, kuru börülce, güvercin bezelye ve mercimek için ayrıntılı üretim verileri FAOSTAT’ta mevcuttu. Diğer tüm mahsuller için, yurtiçi mevcudiyet (üretim ve net ticaretin toplamı, yani üretim + (ihracat-ithalat)) talep için bir vekil görevi görecek şekilde hesaplanmıştır. Eğilimleri analiz etmek için ortalama ve bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR’ler) gibi basit istatistiksel ölçümler hesaplanmıştır. Mahsulün mevcudiyeti, yıldan yıla stok değişimi, tohum ve israf açısından tüketimden farklılık göstermektedir.

Sonuçlar:

Tane baklagiller, dünyadaki milyarlarca küçük çiftçi ve tüketici için bir gelir ve besin kaynağı olduğu için önemlidir. Bu raporun temel amacı, nohut ekimi, üretimi, verimi, ticareti, fiyatı ve tüketimi altındaki alanlardaki küresel ve bölgesel eğilimleri incelemektir. Trend analizi, nohut mahsulünün tüm ekonomilerde artan önemini ve dünyadaki araştırma çabalarının eksikliğini ortaya koyuyor. Gelişmiş ekonomilerde, nohut üretiminin yaygınlaştırılmasının ticari faydaları son birkaç on yılda her zamankinden daha fazla gerçekleşiyor.

Nohut üretiminde bir diğer endişe konusu, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki verim farkıdır. Bu, gelişmiş ülkelerde üretimin rekolte artışlarına bağlı olarak artması, gelişmekte olan ülkelerde ise öncelikle alan genişlemesinden kaynaklanıyor olmasından anlaşılmaktadır. Nohut yetiştiriciliğini sınırlı sulama bölgelerine kaydırmak ve girdi kullanımını iyileştirmek, verimi artırmada büyük bir etkiye sahip olabilir. Dahası, hükümet tahıllar ve bakliyat için ayrılan arazi arasındaki ödünleşimi önemli ölçüde azaltacak adımlar atmalıdır.

Nohut ince ve değişken bir pazara sahiptir. Asya ve Afrika’da nohut baklagillerine olan talebin sürekli artması, ithalatta artışa neden oldu. Dövizde kaybedilen para, kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için iç piyasaya yatırılabilir. Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve gelir artışının teşvik ettiği nohut bakliyatına olan talep, bazı gelişmiş ülkelerin bu pazarları ele geçirmek için yerli üretimlerini artırmalarına neden olmuştur. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, toprak verimliliğini ve beslenmeyi artırmada bakliyatların muazzam potansiyelini fark edip, verimini ve dolayısıyla nohut üretimini artırıcı adımlar atmanın tam zamanıdır.

Son birkaç on yılda nohut üretiminde dikkate değer bir ilerleme kaydedilmiştir. Uluslararası merkezler, ICARDA ve ICRISAT ve ulusal araştırma ve ıslah programları tarafından sürdürülen araştırma çabalarının muhtemel bir sonucu olan verimler önemli ölçüde artmıştır. Üretimin yeni bölgelerde, özellikle Avustralya ve Kuzey Amerika’da genişlemesi, genel dünya üretimine ve malın uluslararası pazarlarda bulunabilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Dünya ticareti, artan nüfus talepleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki artan satın alma gücü nedeniyle, son yirmi yılda büyük olasılıkla önemli ölçüde artmıştır. Mükemmel besin konsantrasyonları ve besin değeri göz önüne alındığında nohutun görünümü mükemmeldir. Artan talebi karşılamak için üretimin genişlemesinin devam etmesi bekleniyor.

Lionmak’ta  nohut üretim hattı  sunmaktayız Sorularınız için lütfen  bizimle iletişime  geçiniz.

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes
Scroll to Top